Transmedijska istraživanja – teme i ciljevi

 

transmediji.wordpress.com

 

Predmet koji vodim na  F.L.U. u Beogradu postoji pod nazivom Transmedijska istraživanja i glavni je predmet na modulu za Nove medije koji od druge godine osnovnih studija prate studenti upisani na modul Novi mediji. Istovremeno, studenti koji su upisani po starom programu ga mogu izabrati i pohadjati kao jedan od dva glavna predmeta na slikarskom odseku i to na trećoj i četvrtoj godini osnovnih akademskih studija kao i na prvoj godini master studija. Transmedijska istraživanja se mogu pratiti i kao izborni predmet na osnovnim i master studijama i u toj formi ga mogu pohadjati  studenti svih odseka kao i studenti doktorskih studija.

 

Predmet studentima daje uvid u istorijski sled zbivanja koji je uslovio razvoj aktuelnih novo-medijskih i post-medijskih iskustava i strategija koje centralna pitanja savremene umetnosti premeštaju iz područja estetskog u područje društva. Nastava se odvija kroz teorijska predavanja i vežbe, kroz  gostovanja istaknutih  umetnika i teoretičara, kroz diskusione grupe kao i zajedničke projekte sa drugim ustanovama kao što su galerije i kulturni centri, kroz ekskurzije  i pre svega  samostalni rad studenata.

 

Svojim programskom profilom i organizacijom cilj ovog predmeta je praktično i teorijsko upoznavanje idejnih i performativnih specifičnosti konceptualne i postkonceptualne umetnosti, informatičke umetnosti, umetnosti podataka,  kao i šireg konteksta i konsekvenci informatičke kulture. Predmet se takodje bavi izvodjačkim praksama umetnika koji se na različite načine vezuju za upotrebu i problem tela, od radikalnog body-arta preko bio-umetnosti do teorijskog performansa. Studenti se upoznaju sa osetljivim odnosom kulture i politike, sa pojavama i kontroverzama umetničkog aktivizma, haktivizma, taktičkim medijima, kulturom ometanja, itd.

 

Koncepcijska i poetska orjentacuja mog angažovanja na ovom predmetu je vezana za moj umetnički rad i praksu i investirana je u ideju umetnosti kao društvenog simptoma gde se polaže odredjena vera u homeopatsko dejstvo umetničkog postupka koje testira i politizuje širi društveni kontekst tako što ga izlaže sopstvenim fikcionalizacijama, krajnostima i protivrečnostima.