Several Panoramas for One Phenomenology of the Irrational

Installation/Action/Video

Credits

Producer/Artist: Zoran Todorovic

Text Researcher: Stevan Vukovic

Video/Audio Editing: Aleksandar Vasiljevic

Design Applications: Djordje Vuckovic

Programming: Dragan Djordjevic

Graphic Design/Layout: Katarina Popovic

Web Design: Veljko Onjin

Translation: Mirjana Munisic

Handwriting Interpreters: Mirza Dedac, Ema Teokarevic, Antonija Bozanic, Jovana Sudimac, Milena Pesut

SR: “Nekoliko panorama za jednu fenomenologiju iracionalnog” čini niz aplikacija za mobilne uredjaje koje se ovde mogu preuzeti i gledati u naznačenim muzejima i galerijama savremene umetnosti u zemljama bivše Jugoslavije.

Sadržaj aplikacija čine izvodjenja tekstova u formi radio drame sa odredjenim video (augmented reality) predloškom snimljenim na različitim geografskim pozicijama koje su bile bitne u topografijama Marka Ristića i Koče Popovića, dvojice beogradskih i jugoslovenskih nadrealista koji su imali značajan uticaj na političke i kulturne prilike tokom i nakon drugog svetskog rata ali i pre njega kroz brojne aktivnosti  nadrealistickog i komunističkog pokreta.

Tekstove pripremaju i izvode umetničko-teorijsko-aktivističke grupe koje pored  biografija Koče Popovića i Marka Ristića  referišu na poznati tekst koji njih dvojica zajednički potpisuju 1931. “Nacrt za jednu fenomenologiju iracionalnog”.

Aplikacije zahtevaju Android 5.1 uređaje koji imaju žiroskop (G-sensor) kao i  uključen GPS pre aktivacije. Sve aplikacije su geografski kodirane izuzev aplikacije pod nazivom “INTRO MSUB / Književnica Biljana Andonovska” koja se može ovde preuzeti i gledati bilo gde, te je takodje i način testiranja rada aplikacije na vašem uređaju, dok su druge koje ovde možete preuzeti vidljive isključivo na navedenim lokacijama.

Navedene institucije, sa izuzetkom MSUV, nisu pitane niti su dale saglasnost u pogledu korišćenja njihovog prostora i lokacija za prezentaciju ovog rada.

Expand for english version

EN: “Several panoramas for one phenomenology of the irrational” is a series of applications for mobile devices which can be downloaded here and watched in indicated museums and galleries of contemporary art in the countries of the former Yugoslavia.

The content of the application consists of the performance of the text in a form of a radio-drama with a respective video /augmented reality/ material shot on various geographical positions that were crucial within topographies of Marko Ristić an Koča Popović, two Belgrade and Yugoslav surrealists who significantly influenced political and cultural circumstances during and after the World war II, but also before, through numerous activities of surrealists and communist movement.

The texts were prepared and performed by artistic-theoretical-activist groups which, besides the biographies of Koča Popović and Marko Ristić refer to a well-known text which two of them had written together in 1931 – “Outline for the Phenomenology of Irrational”.

The applications require Android 5.1 devices that have G-sensor as well as turned-on GPS before activation. All applications are geographically coded except for the application under the title “INTRO MSUB / Književnica Biljana Andonovska” which can be downloaded here but viewed anywhere, thus being the way of testing the working of the application on your device, while the others that can be downloaded here are visible exclusively at said locations.

The aforementioned institutions, with the exception of MSUV/MCAV, were not asked nor did they agree regarding the use of their space and location for the presentation of this work.

O Nacrtu za jednu fenomenologiju iracionalnog

Tekst: Stevan Vuković

Arhiva

Rad se formira oko sakupljene arhivske gradje, štampanih tekstova kao i lične prepiske autora koja prati mnogobrojne polemike koje su se razvile oko ove knjige nakon njenog objavljivanja a posebno medjusobnu raspravu samih autora.

Celokupan arhivski materijal koji je prikupljen tokom pripreme i realizacije rada se može preuzeti ovde:

zt_panorama_msub_section_01
zt_panorama_msub_section_02
zt_panorama_msub_section_03
zt_panorama_msub_section_04
Intro, MSUB

Kniževnica Biljana Andonovska

zt_panorama_banja_section_01
zt_panorama_banja_section_02
zt_panorama_banja_section_03
zt_panorama_banja_section_04
GKP, Sanatorijum Živadinović, Vrnjačka Banja

Grupa za konceptualnu politiku – Zoran Gajić, Branka Ćurčić

konceptualnapolitika.blogspot.rs

zt_panorama_sutjeska_section_01
zt_panorama_sutjeska_section_02
zt_panorama_sutjeska_section_03
zt_panorama_sutjeska_section_04
Edicija Jugoslavija, Nacionalni park Sutjeska

Edicija Jugoslavija: Slobodan Karamanić, Ivana Momčilović

edicijajugoslavija.org

zt_panorama_kosmaj_section_01
zt_panorama_kosmaj_section_02
zt_panorama_kosmaj_section_03
zt_panorama_kosmaj_section_04
KIZ Baraba, spomenik kosmajskom partizanskom odredu, Kosmaj

Knjižarsko-izdavačka zadruga BARABA: Ratibor Trivunac, Vladimir Marković, Đorđe Čolić, Dušan Đorđević Mileusnić

baraba.rs

Locations

Available locations where it is possible to watch the panorama using the installed application.

Beograd, Srbija

1. MSUB – Ušće

2. Legat Čolaković – R. Čolakovića 2

3. Salon MSUB – Pariska 14

Zagreb, Hrvatska

1. MSUZ – Avenija Dubrovnik 17

2. Galerija suvremene umjetnosti – Katarinin trg 2

Priština, Kosovo

1. The Kosova National Art Gallery – A. Ramadani 60

Skoplje, Makedonija

1. Muzej na sovremenata umetnost – Samoilova bb

Novi Sad, Srbija

1. MSUV – Dunavska 37

Ljubljana, Slovenija

1. Moderna galerija – Cankarjeva 15

2. Muzej sodobne umetnosti Metelkova – Maistrova 3

Sarajevo, BIH

1. Umjetnička galerija BIH – Zelenih beretki 8

Cetinje, Crna Gora

1. Narodni muzej Crne Gore – Novice Cerovića bb

2. Crnogorska galerija umjetnosti “Miodrag Dado Đurić” – Njegoševa bb

Bark by kuda.org/GKP is a contribution to Several Panoramas for One Phenomenology of the Irrational by Zoran Todorovic

kuda.org